Zasady pakowania paczek

  • Nadawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zapakowanie przesyłki oraz umieszczenie naklejki z adresem oraz numerem telefonu.
  • Maksymalna waga paczki standardowej to 30 kg.
  • Maksymalne wymiary paczki standardowej to: 175cm najdłuższy bok
  • Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, gdzie wysokość stanowi  najdłuższy bok paczki.
  • W razie przekroczenia wagi lub rozmiarów prosimy o kontakt z naszą firma.
  • Waga poszczególnych paczek nie sumuje się i każdy karton traktowany jest jako osobna przesyłka.
  • Niedopuszczalne jest sklejanie 2 kartonów tak aby tworzyły jedną paczkę.

Nadawca zobowiązuje się adekwatnie i w odpowiedni sposób zapakować przesyłkę. Karton, w który zapakowana jest przesyłka powinien być wytrzymały oraz nieuszkodzony. Wszystkie wolne przestrzenie w kartonie musza byc wypełnione.

Zawartość paczki powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu. Rodzaj opakowania sprzętu AGD i RTV powinien być uzgodnione z firmą przed transportem. Jeżeli przesyłka zawiera wartościowy lub delikatny towar wówczas zawartość przesyłki powinna być zgłoszona kierowcy przy odbiorze.

Każdy telewizor oraz innego rodzaju sprzęt AGD i RTV powinien być zapakowany w oryginalny karton, w środku sprzęt musi być zabezpieczony oryginalnym styropianem.Zawartość paczki powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu. Rodzaj opakowania sprzętu AGD powinien być uzgodnione z firmą przed transportem. Każdy telewizor powinien być zapakowany w oryginalny karton, w środku telewizor musi być zabezpieczony oryginalnym styropianem.

Możliwy jest przewóz torby podróżnej, musi być ona jednak zabezpieczona i owinięta folią kuchenną / "strechem" oraz owinięta taśmą klejąca, a wszystkie kołka i uchwyty muszą być owinięte folią.
Prawidłowe zapakowanie przesyłki jest podstawą do ewentualnej reklamacji.

Przy dostarczeniu przesyłki należy niezwłocznie sprawdzić, czy nie doszło do jakichkolwiek uszkodzeń. Każde uszkodzenie przesyłki należy bezzwłocznie zgłosić kierowcy / kurierowi oraz spisać protokół reklamacyjny. Brak zastosowani się do powyższego punktu grozi nieuznaniem reklamacji.
Paczkowóz UK większość przesyłek na terenie Polski dostarcza osobiście. Sa jednak rejony gdzie nie zawsze może dojechać osobiście, korzysta wtedy z usług zaufanego kuriera. Kurier może wymagać otwarcia paczki i sprawdzenia jej zawartości przed przyjęciem przesyłki do transportu.